KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

MAGUS EĞİTİM EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“MAGUS EĞİTİM”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem verdiğimizi ve bu alanda yasal düzenlemelere uygun önlem ve adımları attığımızı bildirmek isteriz.

MAGUS EĞİTİM, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları danışanlarının ve MAGUS EĞİTİM’in web sitesini kullanan/ziyaret eden üçüncü kişilerin dikkatine sunar.

MAGUS EĞİTİM işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

1.                           Kişisel Verilerin Toplamasının Yasal Dayanağı

KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun kişisel verilerin korunması için bir kısım düzenlemeler yer almaktadır.

MAGUS EĞİTİM, kişisel verileri www.magusmurat.com web sitesinden, sosyal medya hesapları, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, şirketimiz ile eğitim ilişkisi kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv) ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan, KVKK da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Aynı zamanda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve işlenmesi gerekmektedir.

 

2.                           Kişisel Verilerin Toplanmasında Kullanılan Yöntemler

www.magusmurat.com web sitesinden işlem yapan danışanlarımızın verdikleri veriler, danışanlarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca MAGUS EĞİTİM tarafından işlenmektedir.

MAGUS EĞİTİM’e ait olan www.magusmurat.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; belirli kullanıcıları tanımlamak ve bu kullanıcıların göz atma deneyimini iyileştirmek için kullanıcının bilgisayarı ile web sunucusu arasında takas edilen, kullanıcı adı ve parola gibi küçük veri parçalarını içeren dosyalardır.

www.magusmurat.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

www.magusmurat.com çerezleri; günlük dosyaları, boş GIF dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.magusmurat.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

www.magusmurat.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 

3.                           Çerezlerin Kullanılma Yöntemi

www.magusmurat.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

www.magusmurat.com web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

www.magusmurat.com web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini kullandığınızda size daha uygun içerikleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz. 

www.magusmurat.com web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesini ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için kullanabilir. Bu uygulama, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” ya da “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

 

4.                           Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

MAGUS EĞİTİM, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

MAGUS EĞİTİM tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

·                              Web sitesi üzerinden hizmet alanın kimlik bilgilerini teyit etmek,

·                              İletişim için adres, GSM, e-posta adresi ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

·                              Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında danışanlarımız ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

·                              Elektronik (internet) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

·                              Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda adli ve idari makamların talebi halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

·                              Danışan memnuniyetini artırmak, web sitesi hizmet alanları tanıyabilmek ve çeşitli çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

·                              Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından danışanlarımıza öneri sunabilmek ve bilgi verebilmek,

·                              Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek,

·                              Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 

5.                           Kişisel Verilerin Korunması

MAGUS EĞİTİM ile paylaşılan kişisel veriler, MAGUS EĞİTİM gözetimi ve kontrolü altındadır. MAGUS EĞİTİM, 6698 sayılı Kanun kapsamında Veri Sorumlusu olarak elde ettiği ve işlediği verilerin güvenlik ve gizliliğini sağlamak için teknik ve idari gerekli önlemleri almakta ve veri güvenliğini sağlamak için azami özeni göstermektedir.

 

6.                           Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

Danışanlara ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, danışanlarının izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterinin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Yasal yükümlülükler nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere adli ve idari makamlar ile kamu kurumları tarafından yöneltilen talepler üzerine kişisel veriler paylaşılmaktadır.

MAGUS EĞİTİM, üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden MAGUS EĞİTİM sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz sunulacak hizmetleri geliştirmek amacıyla MAGUS EĞİTİM’in  doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakleriyle, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, danışanlarına ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, anlaşmalı olduğu bankalarla ve sözleşmenin ifasının gerektirdiği hallerde ilgili iş ortaklarıyla paylaşılabilmektedir.

 

7.                           Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan Doğan Haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’in 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

j) Başvuru formu için tıklayın

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca MAGUS EĞİTİM’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda MAGUS EĞİTİM’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için danışanlarımızın MAGUS EĞİTİM ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@magusmurat.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.